Rafskoðun ehf

Faggilt skoðunarstofa á rafmagnssviði

Mobirise Website Builder

Rafskoðun ehf

Rafskoðun ehf starfar um land allt.
Starfssvið stofunnar spannar skoðanir raforkuvirkja á há- og lágspennusviði og skoðun á hinum ýmsu öryggisstjórnunarkerfum, þ.e. gæðakerfum, rafveitna og rafverktaka.
Rafskoðun ehf tryggir hlutleysi gagnvart þriðja aðila í samræmi við reglugerð um starfsemi faggiltra óháðra skoðunarstofa. Faggiltar skoðanir eru framkvæmdar skv. staðlinum ÍST EN ISO/IEC 17020.

Mobirise Website Builder
Um starfsemi Rafskoðunar

Skoðun raforkuvirkja er faglegt mat á hönnun og frágangi virkjanna og samsetningu þeirra og/eða þjónustu við þau til að ákvarða samræmi þeirra við kröfur gildandi laga, reglugerða og annarra opinberra fyrirmæla.
Skoðun öryggisstjórnunarkerfa er faglegt mat á innihaldi gæðakerfanna og virkni til að ákvarða samræmi þeirra við kröfur gildandi laga, reglugerða og annarra opinberra fyrirmæla.
Allar niðurstöður skoðana eru birtar í skýrslu þar sem fram koma niðurstöður mælinga - þar sem við á - og athugasemdir, ef einhverjar eru.

Um niðurstöður skoðana

Fullur trúnaður ríkir um niðurstöður skoðana þar sem starfsmenn Rafskoðunar ehf eru bundnir þagnarskyldu um niðurstöðu þeirra, einnig eftir að þeir hætta störfum hjá skoðunarstofunni. Þær niðurstöður skoðana sem eru opinber gögn eru ekki trúnaðarmál.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Kvörtun vegna skoðunar

Skriflegri kvörtun vegna niðurstöðu skoðunar getur viðskiptavinur komið á framfæri með tölvupósti til Rafskoðunar ehf þar sem hún verður tekin til formlegrar meðferðar. Skoðunarstofan bregst við kvörtun svo skjótt sem verða má frá móttöku hennar. Ef viðskiptavinur sættir sig ekki við niðurstöðu Rafskoðunar ehf getur hann vísað henni til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (Öryggi mannvirkja). Meðferð kvartana og ákvarðanir um þær leiða aldrei til mismununar gagnvart þeim viðskiptavinum sem hlut eiga að máli. Bent skal á, að kvörtunarferli Rafskoðunar ehf er aðgengilegt umráðamönnum hins skoðaða óski þeir þess.

Aðsetur:
Rafskoðun ehf, Lyngási 11, 210 Garðabæ
Sími: 551 4500, rafskodun (hjá) rafskodun.is

Starfsmenn Rafskoðunar eru:
Björn E. Baldursson, framkvæmdastjóri, s. 822 2772, beb (hjá) rafskodun.is.
Kristín Lúðvíksdóttir, gæðastjóri.
Ófeigur S. Sigurðsson, tæknistjóri, s. 822 2771, oss (hjá) rafskodun.is.
...